Na terenie Gminy Kołbaskowo wytyczono następujące szlaki rowerowe:

Szlak rowerowy Tr-3 rozpoczyna się w Szczecinie na pl. Kościuszki następnie biegnie przez dzielnicę Szczecin Gumieńce. Trasa biegnie przez Gminę Kołbaskowo przez następujące miejscowości: Stobno, Bobolin, Barnisław, Smolęcin, Karwowo, Warzymice. Trasa rowerowa przebiega również przez miejscowości należące do Gminy Dobra takie jak: Dołuje, Lubieszyn, Dobra, Skarbimierzyce, Mierzyn. Trasa kończy swój bieg w Szczecinie na pl. Kościuszki. Szlak ma długości 58,5 km.

Na trasie znajdują się następujące obiekty zabytkowe Gminy Kołbaskowo: kościół gotycki z XVI w., przebudowany po zniszczeniach w 1989 r. i dwa parki dworskie (miejscowość Stobno), kościół z VX-XVI w., odbudowany w 1992 r. (miejscowość Bobolin), kościół z XIII w., przebudowany w XIX w. (miejscowość Barnisław), ruiny kościoła z XIII-XIV w. (miejscowość Smolęcin), ruiny kościoła z XIII w. (miejscowość Karwowo).

Szlak rowerowy Tr-4 rozpoczyna swój bieg w Szczecinie na pl. Kościuszki i biegnie przez dzielnicę Pomorzany do Gminy Kołbaskowo. Trasa biegnie przez Gminę Kołbaskowo przez następujące miejscowości: Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Moczyły, Pargowo, Kamieniec, Rosówek, Kołbaskowo, Karwowo, Warzymice, Przecław i następnie do Szczecina dzielnica . Trasa ma długość 48 km.

Na szlaku rowerowym znajdują się następujące obiekty krajoznawcze Gminy Kołbaskowo: jamy mieszkalne sprzed 4 tys. lat (miejscowość Ustowo, tzw Gęsia Górka), park dworski i magazyny z XIX w. (miejscowość Kurów), grodzisko i głaz o obwodzie 5,5 m (miejscowość Siadło Dolne), ruiny kościoła XIII w. i pozostałości dworku i parku z XIX w. (miejscowość Moczyły), ruiny kościoła XIV w. i rezerwat wodno-florystyczny „Kanał Kwiatowy” (miejscowość Pargowo), kościół z XIII w. i rezerwat krajobrazowy „Wzgórza Widokowe Dolnej Odry” (miejscowość Kamieniec), kościół z XIII w. (miejscowość Kołbaskowo), miejscowość Karwowo (patrz Tr-3), miejscowość Warzymice (patrz Tr-3), park dworski (miejscowość Przecław)

Trasa „Do Pomorskiej Łęknicy (Löcknitz) o przebiegu: Buk – Boock - Löcknitz – Grambow – Bobolin i długości 32,2 km. Na trasie znajduje się przejście granicznie w Bobolinie.

Trasa „Do zabytków w Penkun” o przebiegu: Bobolin – Krackow – Penkun – Tantow – Rosówek i długości 37 km. Na trasie znajdują się dwa przejścia graniczne zlokalizowane na terenie Gminy Kołbaskowo – Bobolin oraz Rosówek.

Szlak „Kościołów Wiejskich Gminy Kołbaskowo” rozpoczyna swój bieg w Bobolinie i biegnie przez następujące miejscowości Gminy Kołbaskowo: Warnik, Barnisław, Smolęcin, Kołbaskowo, Kamieniec, Pargowo, Święta Góra, Moczyły, Siadło Dolne, Kurów, Przecław, Będargowo, Stobno. Trasa kończy swój bieg w Szczecinie Gumieńcach. Szlak ma długość 52,8 km. Przebieg szlaku został zaprojektowany w roku 2004 przez szczeciński oddział PTTK ze szczególnym uwzględnieniem obecności granitowych kościołów wiejskich lub ich pozostałości, wytyczony w roku 2005. Na trasie szlaku znajdują się wszystkie zabytkowe obiekty architektury granitowej obecne na terenie Gminy Kołbaskowo oraz inne obiekty krajoznawcze (rezerwaty, pomniki przyrody, parki dworskie, park krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”). W ramach szlaku do realizacji został także przewidziany odcinek łącznikowy pomiędzy Dobrą Szczecińską a Bobolinem o długości 8 km.

Ścieżka pieszo-rowerowa obsługująca osiedle Zielone Pole oraz osiedle Tęczowe, biegnąca w obrębie geodezyjnym Przecław oraz Warzymice o długości 680 m. Wszystkie powyższe szlaki, z wyjątkiem ścieżki pieszo-rowerowej Przecław - Warzymice zostały jedynie wytyczone fizycznie w terenie na bazie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nie spełniają do końca założeń uporządkowania ruchu pieszo-rowerowego i kołowego.

W chwili obecnej główny nacisk należy położyć na modernizację i uporządkowanie systemu tras i ścieżek, włączając w to budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację i budowę innych niezbędnych elementów infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, zatoki postojowe, miejsca odpoczynku). Bezpieczeństwo samych rowerzystów uzależnione jest przede wszystkim od stanu technicznego tras i ich oznakowania. Trasy rowerowe powinny być wydzielone od ruchu samochodowego tak aby nie zagrażać bezpieczeństwu rowerzystów i pieszych. W trakcie realizacji jest trasa przebiegająca przez Park Krajobrazowy Dolnej o nazwie „Szlak Bielika”.

„Szlak Bielika” swoją nazwą nawiązuje do atrakcji przyrodniczej gminy jaką jest występowanie na tym obszarze Bielika i jego siedlisk. „Szlak Bielika” będzie przebiegać przez teren przylegający do rozlewiska Dolnej Odry ograniczony od północy linią: Ustowo, Siadło Dolne, Moczyły, Kamieniec, Rosówek, granica państwa. Teren ten należy do obszarów chronionych w ramach Natury 2000. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej i turystycznej.