informacja

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż na mocy porozumienia zawartego z Województwem Zachodniopomorskim, mieszkańcy Gminy Kołbaskowo spełniający warunki określone w załączonych regulaminach mogą ubiegać się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo. W załączeniu szczegółowe informacje. Zachęcamy do korzystania.