Terminy wywozu odpadów biodegradowalnych w okresie od grudnia do marca (w tych miesiącach wywóz odpadów zielonych odbywa się raz w miesiącu, w drugi wtorek miesiąca):
 
Grudzień 2017r - 12.12.2017(wtorek)
Styczeń 2018r - 16.01.2018(wtorek)  
Luty 2018r - 13.02 2018(wtorek)
Marzec 2018r - 13.03.2018(wtorek)

Zgłoszeń dot. wywozu odpadów biodegradowalnych  proszę dokonywać  najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym dany wtorek, telefonicznie pod numerem telefonu: 91 884 90 49