Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gmina Kołbaskowo w 2015 roku.
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych Nazwa odpadów
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
Sita Jantra Sp. z o.o. ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
Remondis Ul Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71-005 Szczecin 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
     

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gmina Kołbaskowo w 2014 roku.
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych Nazwa odpadów
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
Sita Jantra Sp. z o.o. ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
Remondis Ul Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71-005 Szczecin 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gmina Kołbaskowo w 2013 roku.
Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych Nazwa odpadów
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
Sita Jantra Sp. z o.o. ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Remondis Ul Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71-005 Szczecin 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne