Centrum Rehabilitacji SPRAWNY KRĘGOSŁUP jest podmiotem leczniczym i specjalizuje się w zakresie intensywnej rehabilitacji osób  po operacjach ortopedycznych, urazach: wypadkach, wylewach, udarach, kontuzjach sportowych, a także pozostałych dolegliwościach utrudniających sprawność fizyczną i pogarszających jakość życia.

Czytaj więcej...


Dom seniora słoneczne tarasy w Warzymicach przeznaczony jest dla 99 pensjonariuszów niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku,  którym zapewniamy całodobową fachową opiekę opiekuńczo-pielęgnacyjną w przyjaznych warunkach. Naszym celem jest aktywizacja pensjonariuszy i dbanie o ich, jak najlepszą i najdłuższą kondycję fizyczną i psychiczną.

Czytaj więcej...

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zespół ma siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, który zapewnia jego obsługę administracyjno-techniczną.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, edukacyjną, interwencyjną rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej...

Punkt Konsultacyjny pełni rolę doraźnej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Czytaj więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od 10.09.2012 r. zapewnia BEZPŁATNY PRZEWÓZ DO POLIC DLA: Osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, którzy chcą skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego...

Czytaj więcej...

Podkategorie