Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół ma siedzibę w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, który zapewnia jego obsługę administracyjno-techniczną.

Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu.

Członkami Zespołu są przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienie o współpracy.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Barbara Makiewicz-Trąbka

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku, są to:

 

 1. Karol Antoniuk  ( Straż Gminna)
 2. Beata Cwajda ( Gimnazjum w Przecławiu)
 3. Kamila  Dembińska ( Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny)
 4. Izabela  Fertała   ( Szkoła Podstawowa w Będargowie)
 5. Kamila  Filipiak (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
 6. Elżbieta Knapik ( Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie)
 7. Barbara Makiewicz-Trąbka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
 8. Sylwia Napiontek-Balińska  ( Przychodnia Medycyny Rodzinnej „SALUS”)
 9. Dorota Nietopel ( Prokuratura Rejonowa Szczecin )
 10. Elżbieta Sobolewska (Sąd Rejonowy w Szczecinie)
 11. Emil Szwajdych ( Komisariat Policji w Mierzynie)
 12. Małgorzata  Radziszewska ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych)
 13. Lucyna Rode-Markiewicz ( Szkoła Podstawowa w Przecławiu)
 14. Wojciech Żuliński (Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Przecławiu)

 

Cele Zespołu

 

• Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
• Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
• Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
• Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Cele Zespołu realizowane są przez:


1. Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, a także podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.
2. Udzielanie pomocy w zależności od potrzeb:

 • świadczenie poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej        powstrzymanie.
4. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.


Adres do korespondencji:
Zespół Interdyscyplinarny

Kołbaskowo 105
72-001 Kołbaskowo

Tel. 91 311 95 66

e-mail zespółTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny