Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015.

Szczegóły w załączeniu.

„RACJONALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”- Na warsztat zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz społeczników i lokalnych liderów.

Czytaj więcej...

informacjaWojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa.  ZRDPP powołana została Zarządzeniem  Nr 77 / 14 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2014 r. 

Czytaj więcej...

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...


W załączeniu roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Mapa aktywności społecznej gminy Kołbaskowo jest narzędziem umieszczonym na stronie internetowej gminy w formie Mapy oraz wykazu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę i działających na terenie gminy Kołbaskowo
W „Mapie aktywności społecznej” umieszczone zostały informacje dotyczące danych teleadresowych organizacji pozarządowych, aktualnych władzach organizacji oraz zakresu ich działalności.

 

 

Gmina Kołbaskowo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Mapie aktywności społecznej.

 

Mapa aktywności społecznej gminy Kołbaskowo jest otwartym narzędziem promocji trzeciego sektora w gminie, do jej współtworzenia zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy.
Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem bądź zaktualizowaniem informacji w Mapie aktywności społecznej proszone są wypełnienie ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych, która dostępna jest do pobrania poniżej.
Wypełnioną ankietę proszę odesłać:
- pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy: Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106.
lub
- podpisany skan pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa aktywności społecznej gminy Kołbaskowo jest rezultatem projektu „DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.