informacja

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Czytaj więcej...


informacjaDo 10 września trwa nabór wniosków w konkursie Fundacji BGK - do wygrania dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

Czytaj więcej...


informacjaUprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” organizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń Gminy jak i jej celów. Konsultacje mają na celu wsparcie przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...


informacjaWzorem ubiegłych lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego przygotowują spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Czytaj więcej...

Wielokrotnie pojawiające się zapytania dotyczące kwestii braku dofinansowania Ludowego Klubu Sportowego Victoria 95 Przecław przez Gminę Kołbaskowo, dają podstawę do publicznego zajęcia stanowiska w tej sprawie. W wyniku zewnętrznej kontroli stwierdzono niezgodne z umową wydatkowanie przez Klub funduszy publicznych.

Czytaj więcej...

 

Gmina Kołbaskowo przyjmuje standardy współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi przygotowane w ramach realizacji projektu "DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" jako obowiązujące standardy we wzajemnej współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...


informacjaTerminarze rozgrywek I ligi kobiet XXI SALPS-ESPOL LIGA  2014/15 i II ligi mężczyzn XXI SALPS-ESPOL LIGA  2014/15 (II runda). Harmonogramy w formie PDF w załączeniu.

W imieniu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, serdecznie zachęca do przekazywania 1% podatku dochodowego za 2014 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego.

Czytaj więcej...


informacjaWydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawia zaproszenie do współpracy otrzymane od partnera z Finlandii, który poszukuje partnerów z Polski do udziału w międzynarodowym projekcie „Zdrowie i sport na wsi” w ramach Erasmus+Sport. Projekt skierowany jest do organizacji edukacyjnych lub organizacji zajmujących się sportem z krajów nadbałtyckich.

Czytaj więcej...

Zbliża się koniec roku, Stowarzyszenie Klon/Jawor - ngo.pl - portal organizacji pozarządowych przygotował prostą infografikę na temat “o czym organizacja pozarządowa powinna pamiętać zamykając rok”       

Czytaj więcej...


informacjaPrzedstawiamy informacje o konkursach i spotkaniach dla organizacji pozarządowych, a także projekt nowelizacji ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (w załączeniu).

Czytaj więcej...

Portal ngo.pl od blisko 15 lat wspiera nie tylko stowarzyszenia i fundacje, ale także pełnomocników ds. organizacji pozarządowych. W jaki sposób?

Czytaj więcej...


informacja

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Czytaj więcej...


informacja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
zapraszają  wszystkie zainteresowane podmioty  na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015  

Czytaj więcej...