informacjaSzanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” organizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń Gminy jak i jej celów. Konsultacje mają na celu wsparcie przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.


Terminy i miejsce spotkań:

Spotkania konsultacyjne

Data

Godzina

Miejsce

Gmina Dobra

15.08.2015r

12:30-14:00

Boisko sportowe w Dobrej

Gmina Nowe Warpno

15.08.2015r

16:00-17:30

Nowe Warpno przy al. Żeglarzy i „Błękitnym Bulwarze”

Gmina Kołbaskowo

05.09.2015r

17:00-18:30

Moczyły przy świetlicy wiejskiej

Gmina Police

29.08.2015r

18:00-19:30

Tanowo, ul. Szczecińska 26

 

Planowany harmonogram spotkań:
1. Przywitanie uczestników,
2. Krótkie przedstawienie dotychczasowej działalności LGD Dobre Gminy w ramach PROW 2007-2013,
3. Przybliżenie nowej perspektywy PROW 2014-2020 oraz roli społeczności lokalnej w tworzeniu nowej strategii,
4. Analiza SWOT danej miejscowości i gminy,
5. Wnioski końcowe, zebranie uwag i pomysłów dotyczących nowej strategii od uczestników,
6. Ustalenie sposobów komunikacji między mieszkańcami a biurem LGD,
7. Zakończenie spotkania.
Serdecznie Zapraszamy!