Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 11 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Czytaj więcej...

XXIV Sesja Rada Gminy Kołbaskowo, 4 lutego 2013 r. (poniedziałek), godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

XXIII Sesja Rady Gminy Kołbaskowo, 28 grudnia 2012 r. (piątek), godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...