Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę  II Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Informacje w sprawie zwołania pierwszej sesji nowowybranej Rady Gminy Kołbaskowo ustalonej na dzień 28 listopada 2014.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę  XLI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 6 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Starsze tematy: