Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296)  z w o ł u j ę  XX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)   z w o ł u j ę  XIX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)  z w o ł u j ę  XVIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...