Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę  XI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 7 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz §14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327)  z w o ł u j ę  X Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 3 września 2015 r. (czwartek)  o godz. 08.10. w sali nr 57 w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16 - wejście od strony Straży Gminnej.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę  IX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Starsze tematy: