Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  z w o ł u j ę XXIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  05 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) z w o ł u j ę XXI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Czytaj więcej...