Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę  IX Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 8 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 18 maja 2015 r. (poniedziałek)  o godz. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Czytaj więcej...

Starsze tematy: