Dyżury radnych w kadencji 2018-2023

- Przewodnicząca Rady Gminy Kołbaskowo Dorota Trzebińska pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15.30.-17.00. w budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo pokój nr 21.

- Radna Monika Jacyna pełni dyżur osobiście w dowolnym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny spotkania tel. 791 591 353

- Radna Czesława Ratajczyk pełni dyżur osobiście w dowolnym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny spotkania tel. 507 800 612

- Radna Anna Sypniewska pełni dyżur osobiście w dowolnym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny spotkania tel. 507 155 889

- Radny Grzegorz Małowiecki pełni dyżur osobiście w dowolnym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i godziny spotkania tel. 601 798 599

Pozostali radni::

Zbigniew Szczuplak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo

Dąbrowska Barbara
Grzybowska Bożena
Jakubowski Mateusz
Kufel Tomasz
Lis Izabela
Przewoźniak Krzysztof
Rychel Małgorzata
Szuszkiewicz Iwona
Woźniak Roman