Drukuj
herb gminy kołbaskowo

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.
Pierwsza sesja odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej, Kołbaskowo 87.

Załączniki
Download this file (Informacja Wójta z działalności za II kwartal 2018 r.pdf)Informacja Wójta z działalności za II kwartal 2018 r.pdf
Download this file (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I.pdf)Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I.pdf
Download this file (projekt w spr. Komisji Budżetowej.pdf)projekt w spr. Komisji Budżetowej.pdf
Download this file (projekt w spr. Komisji Gospodarczej.pdf)projekt w spr. Komisji Gospodarczej.pdf
Download this file (projekt w spr. Komisji Oświaty.pdf)projekt w spr. Komisji Oświaty.pdf
Download this file (projekt w spr. Komisji Skarg.pdf)projekt w spr. Komisji Skarg.pdf
Download this file (projekt w spr. Komisji Sportu.pdf)projekt w spr. Komisji Sportu.pdf
Download this file (projekt w spr. kryterium dochodowego Posiłek w szkole.pdf)projekt w spr. kryterium dochodowego Posiłek w szkole.pdf
Download this file (projekt w spr. nabycia w drodze darowizny.pdf)projekt w spr. nabycia w drodze darowizny.pdf
Download this file (projekt w spr. powołania Komisji Stałych.pdf)projekt w spr. powołania Komisji Stałych.pdf
Download this file (projekt w spr. programu Posiłek dla dzieci i młodzieży.pdf)projekt w spr. programu Posiłek dla dzieci i młodzieży.pdf
Download this file (projekt w spr. Przewodniczącego K.Skarg.pdf)projekt w spr. Przewodniczącego K.Skarg.pdf
Download this file (projekt w spr. Przewodniczący K.Rewizyjnej.pdf)projekt w spr. Przewodniczący K.Rewizyjnej.pdf
Download this file (projekt w spr. składu Komisji Rewizyjnej.pdf)projekt w spr. składu Komisji Rewizyjnej.pdf
Download this file (projekt w spr. współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf)projekt w spr. współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
Download this file (projekt w spr. wyboru PRG.pdf)projekt w spr. wyboru PRG.pdf
Download this file (projekt w spr. wyboru wiceprzewodniczącego Rady.pdf)projekt w spr. wyboru wiceprzewodniczącego Rady.pdf
Download this file (projekt w spr. wynagrodzenia Wójta.pdf)projekt w spr. wynagrodzenia Wójta.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budżecie.pdf)projekt w spr. zmian w budżecie.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w WPF.pdf)projekt w spr. zmian w WPF.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały nr XLIV.468.2018.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały nr XLIV.468.2018.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały w sprawie żłobka.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały w sprawie żłobka.pdf
Download this file (projekt w spr. zwrotu wydatków.pdf)projekt w spr. zwrotu wydatków.pdf