sciezka-kamieniec-kolbaskowo przed

03.06.2019

O inwestycji Gminy Kołbaskowo informuje Kurier Szczeciński

 

30.05.2019

Umowa na budowę ścieżki pieszo - rowerowej Kamieniec - Kołbaskowo, wraz z 400-metrowym odcinkiem drogi gminnej w Kamieńcu, została podpisana.

Czytaj więcej...

budowa chodnika

Inwestycja będzie realizowana po obu stronach torów kolejowych. Dokładnie od posesji nr 4, czyli skrzyżowania do Przecławia w starej części Warzymic, do posesji nr 31, to jest do chodnika wzdłuż alei Śliwkowej w nowej części wsi.

Czytaj więcej...

Aktualizacja 22.05.2019

Trwa budowa ścieżki rowerowej Rosówek - granica. Prace rozpoczęły się w kwietniu. Wykonano już korytowanie pod drogę na całym dwukilometrowym odcinku. Prace wykonuje policka firma Lik-Bud.

Czytaj więcej...

projekt domu kultury

Trwa budowa Domu Kultury w Przecławiu. Koszt budowy to ok. 27 mln zł. Prace mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.

Czytaj więcej...

miejsce na ścieżkę rowerową

Cztery przedsiębiorstwa wyraziły chęć realizacji inwestycji Gminy Kołbaskowo, ścieżki pieszo-rowerowej z Przecławia do Karwowa. Niestety, wszystkie oferty przekroczyły kosztorys.

Czytaj więcej...

informacja

Gmina Kołbaskowo przystępuje do projektu:  „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy./Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache”

Czytaj więcej...

siadlo kurow droga

Nową inwestycję chce zrealizować Gmina Kołbaskowo, budowę drogi gminnej w Siadle Dolnym w stronę Kurowa (kolor pomarańczowy na mapce), wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która będzie przedłużeniem Szlaku Bielika (kolor czerwony).

Czytaj więcej...

budowa ścieżki rowerowej - logotypy instytucji

W dniu 12 czerwca 2018 roku Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego”.

Czytaj więcej...

W dniu 29 grudnia 2016 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Edukacja warta zachodu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Czytaj więcej...

W dniu 13 grudnia 2016 r. Gmina Kołbaskowo podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Czytaj więcej...