Informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny. Informacja w formie PDF w załączeniu.

UWAGA! Z przyczyn niezależnych III Kołbaskowskie Spotkania Historyczne
nie odbędą się 6 listopada 2014 r. Przepraszamy!

W związku z pojawiającymi się informacjami o trwającym od kilku miesięcy, rzekomym procederze wpisywania się do rejestru wyborców osób, które faktycznie nie mieszkają stale w miejscu zadeklarowanego pobytu, zamieszczamy wyjaśnienia.

Czytaj więcej...


informacjaObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.

 

W związku z licznymi zapytaniami  informuję, że na terenie gminy Kołbaskowo żadne materiały wyborcze nie mogą być umieszczane na wiatach przystankowych.
W każdej z miejscowości na terenie gminy znajdują się natomiast miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) informuję, że w dniach od 27 października 2014 r. do 10 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo (pokój nr 2), w godzinach od 8.00 do 15.00 są udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.Szczegóły w załączonym dokumencie.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie z dnia 23 października 2014 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kołbaskowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.

Szanowni Państwo,   
w obliczu dynamiki zmieniających się przepisów związanych z ochroną środowiska, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Projekcie „Proekologicznie znaczy logicznie – szkolenia dla MMŚP z województwa zachodniopomorskiego”, jako odpowiedź na wyzwania stawiane przedsiębiorcom w aspekcie zarządzania środowiskowego.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kołbaskowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że objęła honorowym patronatem inicjatywę bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Kołbaskowo i od dnia 06 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, prawnik Anna Skrzypczak – Aszkiłowicz  będzie udzielała bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy.

Czytaj więcej...