Swiatowy dzień zdrowia - grafika nadesłana do tekstu

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku dnia 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest DEPRESJA.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

Treść ogłoszeń w formie skanów dokumentów z podpisem Wójta, znajduje się w załącznikach.

herb gminy kołbaskowo

Sprostowanie w sprawie ogłoszenia z dnia 13.02.2017r. o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu i Ustowie. Skan dokumentu w formie PDF w załączeniu.

Szkola-Będargowo-logo

Dyrektor Szkoły i Grono pedagogiczne zapraszają Dzieci i ich Rodziców na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Będargowie, który odbędzie się 14 marca w godzinach 15:00-18:00. Na naszych małych gości czeka wiele atrakcji. Dyrektor Szkoły i Nauczyciele odpowiedzą na każde pytanie Rodziców. Czekamy na Was Dzieci i Drodzy Rodzice!

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 2/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Informacje w załączeniu.

fundusze europejskie


Wkrótce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów to: 52 640 000,00 zł. - Aktualizacja -

Czytaj więcej...

informacja

W załączeniu publikujemy pismo od Starosty Powiatowego w Policach, który "mając na uwadze obserwowany w ciągu ostatnich kilku tygodni zwiększony ruch samochodów ciężarowych na drogach powiatowych, będących w zarządzie Zarządu Powiatu w Policach, zwraca się z uprzejmą prośbą o zintensyfikowanie działań związanych z kontrolą masy, nacisków na oś oraz wymiarów pojazdów poruszających się tymi drogami". Szczegóły w załączeniu.

logo ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że w dniu 06 marca br. (poniedziałek) w godzinach 9-13 wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Warnik, Barnisław, Smolęcin, Karwowo w związku z pracami na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

gminny przeglad form artystycznych

Gmina Kołbaskowo, Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Rada Rodziców SP Przecław organizują VIII Gminny Przegląd Form Artystycznych „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty”. Impreza odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przecławiu. Celem przeglądu jest stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń bez rywalizacji – przegląd nie ma formy konkursowej, a także wskazanie form pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy – prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny w 2017 roku. - Aktualizacja 2.03.2017 -

informacja

Urząd Gminy w Kołbaskowie wprowadził nowy, bezpłatny mobilny system powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy, którzy wyrażą taką chęć, mogą nieodpłatnie otrzymywać wiadomości.

Czytaj więcej...

straż gminna logo

Plan dyżurów funkcjonariuszy Straży Gminnej w Kołbaskowie  w świetlicach środowiskowych w marcu 2017 roku:

Przecław - 2 marca 2017 w godzinach 17:00 - 19:00
Kamieniec - 9 marca 2017 w godzinach 17:00 - 19:00
Będargowo - 16 marca 2017 w godzinach 17:00 - 19:00
Kołbaskowo - 23 marca 2017 w godzinach 17:00 - 19:00
Smolęcin - 30 marca 2017 w godzinach 17:00 - 19:00

Dyżury będą pełnione wraz z dzielnicowym Komisariatu Policji w Mierzynie.

herb gminy kołbaskowo

Zapraszamy na wydarzenia i imprezy gminne w 2017 roku.

Czytaj więcej...

informacja

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił premierową edycję Konkursu pn. "Granty Sołeckie 2017". Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej. W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu inwestycyjnego.

Czytaj więcej...