Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie informuje, że rozpoczął się nabór do Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie na rok szkolny 2013/2014. Nabór będzie trwał do 15 kwietnia 2013r.

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kołbaskowo w 2013 roku.

Czytaj więcej...

W dniach 15 - 16 i 22 - 23 marzec b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo oraz Przewodniczący Rady Gminy zapraszają na I Forum Przedsiębiorców Gminy Kołbaskowo, które odbędzie się w dniu 14 marca 2013 roku o godzinie 11.00 w Restauracji u Śnieżków w Smolęcinie.

Czytaj więcej...

W związku z pojawiającymi się na klatkach schodowych i tablicach ogłoszeń w miejscowościach naszej gminy, ulotek o obowiązku uiszczania opłaty za psa, Wójt Gminy Kołbaskowo informuje,że nie są to materiały rozpowszechniane przez Urząd Gminy.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, już po raz XI organizuje Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza mieszkańców na uroczyste otwarcie świetlicy w Kurowie. Otwarcie odbędzie się 25 lutego o godzinie 16.00. ZAPRASZAMY

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza mieszkańców na uroczyste otwarcie świetlicy w Siadle Górnym. Otwarcie odbędzie się 22 lutego o godzinie 17.00. ZAPRASZAMY

18 lutego 2013 roku odbyła się I sesja I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo. Młodzi radni w komplecie stawili się o godzinie 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołbaskowo.  W posiedzeniu uczestniczyli Wójt Małgorzata Schwarz, radni Rady Gminy Kołbaskowo, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz rodzice.

 

Czytaj więcej...

Szanowni Rolnicy, działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w znaczny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie.

Czytaj więcej...

18 lutego 2013 r. po raz pierwszy zbierze się Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo I kadencji. Podczas I sesji radni złożą ślubowanie. Wybrani zostaną członkowie Prezydium Rady oraz skład Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy o doraźnej zmianie godzin wykonywania obowiązków przez strażników Straży Gminnej w Kołbaskowie.

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2013 r.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego - procedura.

Czytaj więcej...