informacjaObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.

 

W związku z licznymi zapytaniami  informuję, że na terenie gminy Kołbaskowo żadne materiały wyborcze nie mogą być umieszczane na wiatach przystankowych.
W każdej z miejscowości na terenie gminy znajdują się natomiast miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) informuję, że w dniach od 27 października 2014 r. do 10 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo (pokój nr 2), w godzinach od 8.00 do 15.00 są udostępnione do wglądu spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.Szczegóły w załączonym dokumencie.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie z dnia 23 października 2014 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kołbaskowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.

Szanowni Państwo,   
w obliczu dynamiki zmieniających się przepisów związanych z ochroną środowiska, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Projekcie „Proekologicznie znaczy logicznie – szkolenia dla MMŚP z województwa zachodniopomorskiego”, jako odpowiedź na wyzwania stawiane przedsiębiorcom w aspekcie zarządzania środowiskowego.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kołbaskowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że objęła honorowym patronatem inicjatywę bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Kołbaskowo i od dnia 06 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, prawnik Anna Skrzypczak – Aszkiłowicz  będzie udzielała bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy.

Czytaj więcej...

Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20-go października 2014, w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kołbaskowo zarządzonych na dzień 16-go listopada 2014 roku. Szczegółowa informacja w załączeniu.

Wniosek Wójta Gminy Kołbaskowo realizując założenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawieraących azbest na terenie gminy Kołbaskowo" ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8-go października 2014 w sprawie kandydatur zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 6.

Czytaj więcej...

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...

Dance Factory - Hip hop - nauka tańca  dla dzieci i młodzieży. Od 3-go października.

Czytaj więcej...