informacja

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., w  związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin”.

Zmarł Longin Komołowski

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci jedynego Honorowego Obywatela Gminy Kołbaskowo - Longina Komołowskiego.

Czytaj więcej...

zwik

Dyrektor ZWiK w Kołbaskowie informuje o zamiarze zatrudnienia osoby na stanowisko dyżurnego pogotowia technicznego. Szczegóły w załączeniu.

Załączniki
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf
herb gminy kołbaskowo

Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Kołbaskowo – Małgorzata Schwarz uprzejmie zaprasza wszystkich starszych mieszkańców Gminy Kołbaskowo na uroczysty Bal Seniora.  Impreza odbędzie się w dwóch turach: 7 i 8 lutego 2017 r. w Smolęcinie w obiekcie „U Śnieżków”.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie rezerwatu przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie rezerwatu przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”, zarządzenie znajduje się w załączeniu.

Załączniki
Download this file (Zarządzenie RDOŚ.pdf)Zarządzenie RDOŚ.pdf

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego FSC STARACHOWICE STAR 244L stanowiący mienie Gminy Kołbaskowo. Szczegóły w załączeniu.
Aktualizacja: Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

lekarz weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 5/2016 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz znajduje się w załączeniu.

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przylepie. Szczegóły w załączeniu.

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów do składu komisji konkursowej w konkursach ogłaszanych przez Wójta Gminy Kołbaskowo na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
Aktualizacja - 12.01.2017 - dołączono dokument DOC120117.pdf

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy społecznej (na 2017 rok). Szczegóły w załączeniu.