informacja

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku.

informacja

W poniedziałek zaczynają się ferie zimowe. W tym czasie w świetlicach gminnych będą się odbywały zajęcia dla dzieci. Szczegółowy harmonogram poniżej.

Czytaj więcej...

plakat WOSP

W niedzielę  14 stycznia 2018 odbędzie się 26. Finał WOŚP, tym razem jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W Gminie Kołbaskowo finał odbędzie się w sali gimnastycznej SP w Przecławiu. Początek o godzinie 10:00.
Więcej informacji: http://przeclaw24.pl/wiadomosci/co-gdzie-kiedy/1590-zaproszenie-na-26-final-orkiestry-do-przeclawia.html

ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w godzinach 10.00 – 16.00, dnia 09.01.2018 r. dla miejscowości Przylep z powodu awarii sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie, Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym i Kurowie. Szczegóły w załączeniu.

informacja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: DOOŚ-oaII.4210.29.2017.EK, uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: WONS-OŚ.4200.1.2016.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin".  Zapoznanie się z treścią ww. decyzji możliwe jest w pok. nr 1 Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106.

herb gminy kołbaskowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienia schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo w 2018 roku.

koncert

To będzie wyjątkowe wydarzenie. Koncert Muzyki Organowej w wykonaniu Jakuba Stefka. Wtorek, 26 grudnia 2017 roku, po mszy św., ok. godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy!
 

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy.

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638), poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.

 

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 (wtorek), Urząd Gminy w Kołbaskowie będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00.

informacja

W związku z realizacją, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn "Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie", publikujemy informacje niezbędne do przygotowania bazy inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego.