herb gminy kołbaskowo

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo przed XXXIII sesją:
 
1) Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  26 czerwca 2017 r. o godz. 11.30.
2) Przewodniczący Komisji Budżetowej zwołał posiedzenie członków Komisji na dzień  26 czerwca 2017 r. o godz. 12.15.
3) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień 26 czerwca 2017 r. o godz. 12.45.
4) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej zwołała posiedzenie członków Komisji na dzień  26 czerwca 2017 r. o godz. 13.00.
 

remont na A6

Wymieniana jest nawierzchnia na autostradzie A6, na ok. 2,5 km odcinku od granicy do węzła Kołbaskowo. Prace prowadzone są na obu jezdniach. Termin zakończenia to wrzesień. - Nie są to roboty o szerokim zakresie, także najbardziej uciążliwe prace bitumiczne powinny skończyć się szybciej – zapewnia Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

remont na DK13

Rozpoczął się remont nawierzchni na DK 13, od ronda biszkoptowego w Kołbaskowie do wysokości wjazdu do budowanego centrum magazynowego Amazona. Na całej szerokości jezdnia została sfrezowana. Kierowcy powinni zachować tu szczególną uwagę ze względu na remont oraz pojazdy często wyjeżdżające z budowy Amazona. Prace są częścią większej inwestycji pod hasłem „budowa ronda biszkoptowego”.

informacja

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadza drugi nabór do programu „KLUB”. Istnieje ponowna szansa pozyskania dodatkowych środków finansowych, pomocnych w działalności klubów sportowych, które nie uzyskały dofinansowania w pierwszym naborze. Termin składania wniosków mija 14 lipca 2017 r. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdują się na stronie internetowej MSiT.

rogatki montowane za miesiąc

Kolej w latach 2017 – 2020 wymieni tory i zelektryfikuje odcinek Szczecin Gumieńce – Granica Państwa. W ramach inwestycji, na trzech istniejących przejazdach kolejowo – drogowych na szlaku - dwóch w Warzymicach i jednym w Kołbaskowie - zbudowane zostaną automatyczne rogatki.

Czytaj więcej...

ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że w  dniu 21.06.2017 r. (środa) w m. Kołbaskowo będzie przeprowadzane płukanie sieci wodociągowej, w związku z czym może wystąpić krótkotrwałe zabrudzenie wody. Za utrudnienia przepraszamy.
 

Program grantowy Fundacji mBanku „mPotęga” nabiera rozpędu z każdą edycją. Co roku wzrasta liczba dofinansowanych wniosków. W tegorocznej edycji wsparcie otrzymają aż 262 projekty z całej Polski. Łączna kwota dofinansowania sięgnie prawie 1,5 mln zł.
Już od czterech lat Fundacja mBanku koncentruje swoje wysiłki na wspieraniu nauki matematyki, oferując pasjonatom tej dziedziny różne formy wsparcia.

Czytaj więcej...

informacja

W czerwcu br.  Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr rozpoczęła realizację projektu  w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Działania 07.01.00  - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub  wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej pn.: KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu -  na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie nr UDA-RPZP.07.01.00-32-K516/17-00.

Czytaj więcej...

KRUS

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

Czytaj więcej...

rondo biszkoptowe

Kończy się budowa ronda biszkoptowego w Kołbaskowie.

- Obiekt jest niemalże skończony. Zostało malowanie oznakowania na asfalcie, ustawienie znaków pionowych, poprawienie skarp. W najbliższą środę, 21 czerwca przekazujemy rondo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Marzena Więckowska, rzecznik Amazon Polska.

Czytaj więcej...

informacja

W związku z pojawieniem się w Internecie informacji dotyczącej" wygranej sprawy sądowej przez poprzedniego dyrektora gimnazjum" publikujemy w imieniu Publicznego Gimnazjum oświadczenie.

Czytaj więcej...

ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że w  dniu 19.06.2017 r. (poniedziałek) w m. Kołbaskowo nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 10:30 – 16:00, trwają prace przyłączeniowe do sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz uczniów klas II-III Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.    

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo w Amazonie

Władze gminy z wójtem Małgorzatą Schwarz odwiedziły teren budowy centrum magazynowego. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku. Dziś bryła obiektu już jest tak duża, że doskonale ją widać nie tylko z Kołbaskowa, ale też z okolicznych miejscowości, Smolęcina czy drogi między Kamieńcem a Moczyłami.

Czytaj więcej...