Jeszcze przynajmniej do 17:30 ma trwać strajk Służb Celnych na drodze krajowej nr 13 na wysokości Smętowic. Ruch jest odblokowywany co 20 minut. Protest jest związany z planowanymi zmianami Ministerstwa Finansów, które zakładają połączenie Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej i utworzenie nowej instytucji Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej...

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji  konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Kołbaskowo na 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016  (ZP.524.3.2016.ŻS). Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2016. Szczegóły w załączeniu.


informacjaGmina Kołbaskowo informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 odbędą się konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023” w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Kołbaskowo 106, pokój nr 8, parter. W spotkaniu będzie uczestniczyć Wykonawca ww. Planu. Zapraszamy mieszkańców Gminy Kołbaskowo oraz wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn."VI Targi Produktów Regionalnych Kiełbaskowo w Kołbaskowie" w Smętowicach w dniu 25 czerwca 2016 r. Szczegóły w załączeniu.
Aktualizacja - dodane zostały załączniki.

Zarządzenie Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w sprawie zakazu pobierania wody na cele inne, niż socjalno-bytowe w miejscowościach Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne. Zakaz dotyczy w szczególności: podlewania ogrodów, terenów zielonych, upraw rolnych, napełniania basenów i innych zbiorników w godzinach 6:00 - 10:00 oraz 16:00 - 23:00. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Załączniki
Download this file (3109_001.pdf)3109_001.pdf

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach, Barnisławiu, Siadle Górnym, Kołbaskowie i Warniku. Szczegóły w załączeniu.

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.  Szczegóły w załącznikach.

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „V Ćwierćmaraton Bielika”

DZIEŃ 2 MAJA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)  JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W KOŁBASKOWIE TYM SAMYM DYŻUR W PUNKTCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KOŁBASKOWIE ZAPLANOWANY NA DZIEŃ 2 MAJA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK) NIE ODBĘDZIE SIĘ

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje, że w dniu  02.05.2016 (poniedziałek) oraz 27.05.2016 (piątek),  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rosówku będzie nieczynne.

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w dniu 2 maja 2016 (poniedziałek) oraz 27 maja 2016 (piątek), Urząd Gminy Kołbaskowo będzie nieczynny.

Załączniki
Download this file (Informacja Wójta.pdf)Informacja Wójta.pdf