herb gminy kołbaskowo

Częściowe wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2017.

herb gminy kołbaskowo
Publikujemy rozkład jazdy autobusów na Bal Seniora 2017.
 
herb gminy kołbaskowo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z tereny Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.
 

badania medyczne

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Czytaj więcej...

herb gminy kołbaskowo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie sprzątania przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w 2017 roku.

logo programu maluch +

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu MALUCH +.
Gmina Kołbaskowo otrzyma w 2017 r. dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w publicznym żłobku w Przecławiu w wysokości 520 000 zł.

Czytaj więcej...

informacja

Odpowiedź Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dotycząca wniosku Gminy Kołbaskowo o przywrócenie poprzedniego przewoźnika. Treść odpowiedzi w załączeniu.

Załączniki
Download this file (Kołbaskowo.pdf)Kołbaskowo.pdf
informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi do podstawa - środki chemiczne to nie zabawa". Regulamin i szczegóły konkursu w załączeniu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 1/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizowania innych form wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu w 2017 roku.

Aktualizacja 26.01.2017 - Dodany plik z wynikami konkursu.

herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy – prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny w 2017 roku.

Aktualizacja 26.01.2017 - Wyniki konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy – prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny w 2017 roku. Szczegóły w załączeniu.

Konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Kołbaskowo w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w 2017 roku. Szczegóły w załącznikach.

Aktualizacja 26.01.2017 - Dodany plik wyniki konkursu.

herb gminy kołbaskowo

Przybierające na sile brutalne ataki prasowe na wójta i radnych Klubu Przyjaciół Gminy Kołbaskowo , wydawanego przez Dariusza Jakubowskiego „Kołbaskowskiego Punktu Widzenia” doprowadziły do sytuacji, w której nie możemy dłużej milczeć. Manipulowanie faktami, podawanie nieprawdziwych informacji, prowadzenie nieuczciwego i nierzetelnego dziennikarstwa, lawina oszczerstw i pomówień, totalna negacja – wszystko to tworzy czarną propagandę, która już od kilku miesięcy narusza nasze dobre imię.

Czytaj więcej...