Porzucony ford eskord został odholowany przez Straż Gminną 5 września 2016 z Przecławia

Po raz kolejny Straż Gminna była zmuszona do odholowania samochodu - piątego września, koło godziny 17:00 na lawecie znalazł się Ford Eskord, który znajdował się na przeciwko bloku nr 52a w Przecławiu.

Czytaj więcej...

 

Do Gminy Kołbaskowo wpłynęło pismo od Starostwa Powiatowego w Policach w sprawie stanowiska PKP na list otwarty dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych w miejscowościach Warzymice i Przecław. Starostwo informuje, iż "zgodnie z zapewnieniem PKP Linie Kolejowe S.A. oba przejazdy w ciągu linii kolejowej nr 409 Szczecin Główny - Granica Państwa (Tantow) zostały włączone w zakres modernizacji połączenia kolejowego Szczecin - Berlin. Przejazdy te zostaną wyposażone w półrogatki lub rogatki z systemem telewizji przemysłowej, a przeprowadzenie robót planowane jest na 2018 rok". Pismo Starostwa oraz odpowiedź PKP - w załączeniu.

W związku z nadchodzącym Świętem Wniebowzięcia NMP  informujemy, że odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kołbaskowo przypadający w dniu 15.08.2016 (poniedziałek), będzie realizowany 16.08.2016 (wtorek).

Załączniki
Download this file (info.pdf)info.pdf

 

Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Warzymicach, Barnisławiu, Kołbaskowie, Siadle Górnym i Warniku. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

 

Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pod nazwą "Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana" w Moczyłach w dniu 3 września 2016r. Szczegóły w załącznikach.

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie  kultury fizycznej i sportu na rok 2016 poprzez upowszechnianie kultury fizycznej przede wszystkim poprzez szkolenia i treningi sportowe oraz zawody, turnieje itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Wójt Gminy Kołbaskowo zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164) zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne” w Kołbaskowie w dniu 27 sierpnia 2016 r.
Aktualizacja załącznika nr 1.

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie  kultury fizycznej i sportu na rok 2016 poprzez naukę pływania dla dzieci z Gminy Kołbaskowo.

Od kwietnia 2015 do maja 2016 roku gmina Kołbaskowo we współpracy z Federacją Zielonych GAJA ze Szczecina uczestniczyła w projekcie „Drogi dla Natury”, dotyczącym promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody oraz korytarzy ekologicznych.

Czytaj więcej...

Od kwietnia 2015 do maja 2016 roku gmina Kołbaskowo we współpracy z Federacją Zielonych GAJA ze Szczecina uczestniczyła w projekcie „Drogi dla Natury”, dotyczącym promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody oraz korytarzy ekologicznych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecławiu, Ustowie, Warzymicach i Rajkowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że w piątek 1 lipca 2016 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00.

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że w piątek 1 lipca 2016 Urząd Gminy Kołbaskowo będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00.

Konkurs ma na celu między innymi wzbogacenie i utrakcyjnienie wizerunku Gminy Kołbaskowo i zachęcenie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy estetyki i atrakcyjności swojego miejsca zamieszkania. Do konkursu mogą przystąpić Sołtysi z radami sołeckimi i mieszkańcami danej wsi. Rozstrzygnięcie nastąpi 27 sierpnia 2016 roku. Przedstawiamy regulamin i formularz zgłoszeniowy.