Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - ankieta

http://strategia-som.szczecin.pl/index.php/ankieta

Informacja Wójta Gminy o przeniesieniu Punktu Informacyjnego PUP z gmachu Urzędu Gminy do obiektu po byłym Przejściu Granicznym w Rosówku.

Przedstawiciele gmin i miast z Polski i Niemiec podpisali w dniu 5 września 2013 roku w Kołbaskowie Porozumienie o współpracy w ramach „Transgranicznego Planu Działania – Przyszłość Doliny Dolnej Odry”.

Czytaj więcej...

W dniach 13-14,  20-21 i 27-28 wrzesień b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo odbędzie się 2-dniowa akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Czytaj więcej...

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Czytaj więcej...

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić do 24 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

Czytaj więcej...

W związku z problemami wynikającymi ze zgłaszaniem do firmy SITA JANTRA odbioru odpadów biodegradowalnych, Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, że zgłoszenia w sprawie odbioru tych odpadów przyjmuje Urząd Gminy Kołbaskowo (pok. nr 1).

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami podatnik zobowiązany jest sam obliczyć i uregulować ją w terminie do 24-go każdego miesiąca, po miesiącu którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Czytaj więcej...

30 lipca 2013 r. świetlica wiejska w Siadle Górnym gościła ekipę TVP Szczecin. To już drugi obiekt, po świetlicy w Kurowie, oddany w Gminie Kołbaskowo niedawno do użytku, a który został wybrany do pokazania w programie TVP Szczecin. Nasza regionalna telewizja pokazuje promuje przykłady inwestycji gminnych przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnych, które zostały dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Czytaj więcej...

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Czytaj więcej...

W związku z wdrażaniem nowego systemu wywozu odpadów z terenu gminy Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku nastąpią zmiany w terminach wywozu odpadów z terenu nieruchomości.

Czytaj więcej...

Grupa nieformalna z Kołbaskowa. podpisała porozumienia ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy” z siedzibą w Dobrej. Zawiązując lokalne partnerstwo na rzecz działań aktywizującego pt. „Nasze pasje – malarstwo” Grupa otrzymała dofinansowanie na w/w działanie.

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Kołbaskowo dotyczący pracy Straży Gminnej.

Czytaj więcej...