Nowy harmonogram wywozu odpadów obowiązujący od 12.08.2013 r