Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 08.11.2012 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8