Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 r.