Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do budynku Gimnazjum w Zespole Szkół w Przecławiu (część I - meble)