Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo pn. wypoczynek letni dzieci i młodzieży - lato 2012