szybki pit ulotka

W formie elektronicznej, bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, możesz złożyć następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A.

Ważne! Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

W załączeniu szczegółowa informacja.