herb gminy kołbaskowo

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizowania ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638), poprzez organizowanie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.