herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo realizując założenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kołbaskowo" ogłasza nabór wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołbaskowo na rok 2018.