Wójt Gminy Kołbaskowo podaje do publicznej wiadomości wykaz Nr 3/2017 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Skan podpisanego dokumentu w formie PDF znajduje się w załączeniu.