inwestycje w realizacji zródło facebook

Aktualizacja 31.07.2019

Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo czekają na obwodnicę Przecławia i Warzymic. Ostatnie doniesienia z początku lipca o zawirowaniach wokół firmy Energopol postawiły realizację inwestycji pod znakiem zapytania. Po jakimś czasie Energopol oświadczył, że wycofa wniosek o upadłość. Co dzieje się w temacie budowy obwodnicy, zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- Obecnie trwa uzyskiwanie decyzji zezwalającej na budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic, która pozwoli na przejęcie nieruchomości niezbędnych do wykonania inwestycji i rozpoczęcie związanej z tym procedury odszkodowawczej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W ciągu 14 dnia od wydania decyzji ZRID wykonawcy zostanie przekazany plac budowy i powinny rozpocząć się roboty. Równocześnie rozpoczną się wykopaliska archeologiczne, które z powodu występowania wielu stanowisk archeologicznych obejmą znaczny zakres inwestycji. Droga powinna być gotowa w 2021 roku - powiedziała Ewa Kuzdrowska-Kućmierz, p.o. naczelnika Wydział Koordynacji i Monitoringu Inwestycji Drogowych GDDKiA.

 

 

 

5.07.2019

Upadają, ale... chcą kończyć kontrakty. Energopol Szczecin S.A. oświadczyła, iż mimo złożonego w sądzie wniosku o upadłość spółki zamierza kontynuować realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz innych inwestycji.

Dyrekcja GDDKiA O/Szczecin spotkała się z przedstawicielami firmy Energopol Szczecin S.A., w tym Piotrem Bartoszewskim, zastępcą dyrektora spółki. Wykonawca czterech inwestycji drogowych: obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10, autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie – Rzęśnica, węzła Szczecin Kijewo na autostradzie A6 oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 zadeklarował, iż pomimo złożonego w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum wniosku o upadłość spółki zamierza kontynuować roboty na wspomnianych inwestycjach.

- GDDKiA jest zainteresowana zakończeniem inwestycji w ramach zawartych kontraktów. Stale monitorujemy sytuację na kontraktach i będziemy podejmować kolejne działania biorąc pod uwagę dalszy rozwój sytuacji związany z wnioskiem firmy Energopol Szczecin S.A. i realizacją wspomnianych inwestycji. Podkreślamy, iż naszym celem jest dobro realizowanych inwestycji oraz ochrona interesu Skarbu Państwa - mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik GDDKiA.

 

------

04.07.2019

Złe wieści w sprawie budowy obwodnicy Przecławia i Warzymic. Energopol złożył w szczecińskim Sądzie Rejonowym wniosek o upadłość - dowiedziało się Radio Szczecin

Informacje te potwierdził wiceprezes spółki Energopol-Szczecin Piotr Bartoszewski. Na pytanie, co z inwestycjami, które prowadzi firma, Bartoszewski stwierdził lakonicznie, że odniesie się do tego wieczorem. - Może nie będzie tak źle - dodał.

Spółka Energopol-Szczecin prowadzi szereg kluczowych inwestycji w mieście i regionie. Jest głównym wykonawcą węzła w Kijewie, obwodnicy Wałcza oraz przebudowuje odcinek autostrady A6 do węzła Rzęśnica. Spółka wchodzi w skład konsorcjum, które ma wybudować tunel w Świnoujściu.

Energopol miał także w lipcu rozpocząć budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic.

Inwestycje prowadzone przez Energopol mają wielomiesięczne opóźnienia, a z informacji Radia Szczecin wynika, iż spółka nie płaci podwykonawcom.

Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: GDDKiA nie otrzymała żadnej informacji od firmy Energopol Szczecin dotyczącej złożenia wniosku o upadłość. Wiemy natomiast, iż taki wniosek wpłynął, nie jest jednak znana nam jego treść. GDDKiA w świetle wystąpienia nowych okoliczności analizuje tą sytuację i będzie podejmowała dalsze działania biorąc pod uwagę dobro realizowanych kontraktów i interes Skarbu Państwa.

Więcej http://bit.ly/2XnOPaQ

Materiał na stronie GS24.pl >>

 

------

20.05.2019

W drugim kwartale 2021 roku pojedziemy obwodnicą Warzymic i Przecławia. Droga wyprowadzi tranzyt, aż do autostrady A6. Czekamy na pierwsze prace w terenie.

- Obecnie trwa uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez wykonawcę. Prace powinny ruszyć tuż po połowie roku, w trzecim kwartale 2019 roku - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Termin zakończenia prac nie uległ zmianie.

Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13 będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego). Inwestycja obejmuje budowę nowego wyjazdu ze Szczecina w kierunku południowym do autostrady A6.

Droga rozpocznie się od ronda Hakena, będzie biegła w kierunku południowym. Na trasie powstanie węzeł Przecław i węzeł zintegrowany Kołbaskowo, który zastąpi istniejące połączenie DK13 i A6 wybudowane jeszcze w połowie lat 30 ubiegłego wieku.

Więcej informacji police.naszemiasto.pl

 

-----

28.12.2019

Etap prac budowlanych obwodnicy Przecławia i Warzymic powinien zacząć się około połowy 2019 roku - poinformowano 27 grudnia 2018 na konferencji prasowej w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Mijający rok 2018 był rekordowy pod względem inwestycji drogowych w województwie zachodniopomorskim, a 2019 rok zapowiada się jeszcze lepiej – mówił na konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - W 2018 roku w realizacji znajdowało się 232 km dróg, o wartości ponad 6,6 miliarda złotych, w przyszłym w przygotowaniu będzie 289 km o wartości 9,68 mld. zł.

Więcej tutaj http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9779&fbclid=IwAR0chzA24BhAaalAXeWp1psMXJviY0oic0LVUbKEkwyTGA5uBDPrIxUUQ4s

 

----

27.11.2015

W dniu 23 listopada 2015 r. upłynął termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13, który GDDKiA ogłosiła w październiku tego roku. Rozpoczęło się sprawdzanie złożonych wniosków. W następnym etapie podmioty spełniające warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszone do składania ofert cenowych. Podpisanie umów na realizację inwestycji planowane jest w grudniu przyszłego roku.

Opis inwestycji wraz z mapą przebiegu trasy
Zbiorcze zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 


Więcej na stronie GDDKiASzczegóły Programu na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 

 


 

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Pani Premier Ewa Kopacz przedstawiła projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Przeznaczono w nim 107 mld zł na wybudowanie 3,9 tys. km sieci autostrad i dróg ekspresowych, 57 nowych obwodnic, w tym także na obwodnicę Przecławia i Warzymic – nowy przebieg drogi krajowej nr 13 (DK 13). 6,5 kilometrowa droga krajowa nr 13 na odcinku od Ronda Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa, której koszt budowy szacuje się na 180 mln zł ma zostać zrealizowana w latach 2018-2020.

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zapewniła, że są pieniądze na realizację Programu, a Paweł Olszewski, wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przypomniał, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się, że docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad w naszym kraju zostanie wybudowana do 2030 r. Pieniądze na inwestycje drogowe będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego między innymi z funduszy UE. Rząd ma przyjąć Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 we wrześniu.


Sławomir Nitras, doradca premier Ewy Kopacz podkreślił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że przeznaczenie funduszy na obwodnicę Przecławia i Warzymic to w dużej mierze zasługa wójt Gminy Kołbaskowo, Małgorzaty Schwarz. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego dodał, że Szczecin potrzebuje drugiego, poza ul. Struga, szerokiego włączenia do sieci autostradowej. Zapewnić to może tylko połączenie miasta z autostradą A6 nowym przebiegiem DK 13 przez Gminę  Kołbaskowo.

W dniu 8 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Obwodnica Przecławia i Warzymic znalazła się na liście projektów przeznaczonych do realizacji.

W dniu 12 października 2015 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie obwodnicy miejscowości Przecław i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13 . Czas realizacji inwestycji ma wynieść od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy projektowanie), a jej zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2020 roku.