Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie na dzień 27 luty 2012 r. o godz. 15.00