Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXXVI sesji.