uwaga-wazne-ogloszenieUżywanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym, że obowiązujące przepisy ustaw nie regulują kwestii używania wyrobów pirotechnicznych w miejscu publicznym, Wojewoda Zachodniopomorski wydał Rozporządzenie Porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa Zachodniopomorskiego.      

Czytaj więcej...

uwaga-wazne-ogloszeniePrognoza pogody, ważną od godziny 07.30 dnia 05.12.2013 r. do godziny 07.30 dnia 07.12.2013 r., opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Zespół w Szczecinie.

Czytaj więcej...

uwaga-wazne-ogloszenieNa podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 14 ust. 8 pkt. 3  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U Nr 89, poz. 590 – z późniejszymi zmianami) GMINNY  ZESPÓŁ  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami spowodowanymi czadem.

Czytaj więcej...

Zakaz ruchu na drogach samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton / z wyłączeniem autobusów / w 2013 r.

 

Czytaj więcej...

Informacja o przekroczeniu stanów ostrzegawczych na rzece Odra w woj. zachodniopomorskim.

Czytaj więcej...

W Czechach ponownie wykryto nielegalny handel skażonym alkoholem. Istnieje możliwości pojawienia się na terytorium RP alkoholu zawierającego metanol. Czeska policja skonfiskowała 1000 litrów skażonego alkoholu.

Zagrożenia w związku ze zbliżającą się zimą 2012/2013

Prognozuje się wystąpienie południowo-zachodniego wiatru wiejące na wybrzeżu i Bałtyku ze średnią prędkością 30-50 km/h, a w porywach osiągający prędkość 80-90 km/h. W głębi lądu wiatr będzie wiać ze średnią prędkością 20-30 km/h, a w porywach 50-70 km/h.

Czytaj więcej...

Informacja o niebezpiecznym zjawisku 09.10.2012 r

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Czytaj więcej...

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM

KOMUNIKAT w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.