ważna informacjaOd 20 września 2016r. wdrożona została aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB)”. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala na zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń.

Czytaj więcej...

 

W związku ze zbliżającą się zimą,  a tym samym   możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia,  w dniu 17 listopada 2016r. Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2016/2017.

 

Czytaj więcej...

informacja

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Czytaj więcej...

W dniu 19 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:55 w celu uczczenia pamięci zmarłego Wojewody Zachodniopomorskiego Piotra Jani na terenie gminy Kołbaskowo w miejscowościach Bobolin, Będargowo, Przecław i Kołbaskowo na czas jednej minuty zostaną uruchomione syreny alarmowe o sygnale ciągłym.

 

W dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Kołbaskowo (Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin) , przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego - ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty, umożliwiającego uczczenie 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Czytaj więcej...

"ĆWICZENIE RENEGADE"
W dniach 7-9 czerwca 2016 roku odbędzie się ćwiczenie " RENEGADE" z wykorzystaniem istniejących systemów alarmowych ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza na terenie gminy Kołbaskowo.

Załączniki
Download this file (RENEGADE 2016.pdf)RENEGADE 2016.pdf

W związku z pismem Starosty Polickiego, w którym zwraca się z prośbą o przeprowadzenie treningu uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy w celu wyrażenia pamięci i uhonorowania ofiar katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku, informujemy, że w dniu 10 kwietnia  br. o godzinie 8.41 zostaną uruchomione syreny sygnałem ciągłym w czasie jednej minuty  w miejscowościach Kołbaskowo, Przecław, Będargowo, Bobolin i Smolęcin, zostaną w tym dniu na wszystkich budynkach Urzędu Gminy i administracji publicznej, szkołach i remizach OSP  wywieszone flagi państwowe oraz apeluje się do społeczności gminnej o wstrzymanie ruchu publicznego i minutę ciszy .

                 

Załączniki
Download this file (SCAN - PISM.pdf)SCAN - PISM.pdf

Używanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego

Czytaj więcej...

uwaga-wazne-ogloszenieW związku ze zbliżającą się zimą,  a tym samym   możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych mogących wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia,  w dniu 04 listopada 2015r Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego przedstawił niezbędne informacje do oceny stopnia przygotowania Gminy do okresu zimowego 2015/2016

Czytaj więcej...

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 13-15 października odbędą się ćwiczenia taktyczno-specjalne RENEGADE-SAREX 15/II. W związku z tym na terenie gminy zostaną  uruchomiane  syreny alarmowe, które będą wydawały modulowany dźwięk w okresie trzech minut. Dokładny termin uruchomienia syren nie jest określony. Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych.

 

Z powodu istotnego wzrostu wykrywanej liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy oraz pogorszenia sytuacji epizootycznej na terytorium innych krajów trzecich sąsiadujących z Polską, zwiększyło się ryzyko przeniesienia ASF na terytorium Polski.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr. 1/2015 oraz raport sytuacyjny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczegóły w załączeniu.

Raport  Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  - skutki niedoborów energii elektrycznej i  utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę

W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną (niskie przepływy wody w rzekach, utrzymująca się od ponad tygodnia bardzo wysoka temperatura powietrza) występują niedobory mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), skutkujące wprowadzeniem planowych ograniczeń w poborze energii dla odbiorców hurtowych, a także lokalne utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę.  

Szczegółowy raport znajduje się w załączeniu.

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11.