Z powodu istotnego wzrostu wykrywanej liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy oraz pogorszenia sytuacji epizootycznej na terytorium innych krajów trzecich sąsiadujących z Polską, zwiększyło się ryzyko przeniesienia ASF na terytorium Polski. W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii w piśmie do Ministra Administracji  i Cyfryzacji  (kopia w załączeniu) podkreślił, że należy dołożyć starań w celu ograniczenia prawdopodobieństwa rozprzestrzenienia się choroby, między innymi poprzez:

- prowadzenie kampanii informacyjnej wśród podróżnych,

- egzekwowanie dotychczasowych ograniczeń wynikających z przepisów UE (zakaz wwożenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podróżnych przekraczających przejścia graniczne z niektórych krajów trzecich);

- egzekwowanie obowiązku czyszczenia pojazdów;

- zaopatrzenie przejść drogowych z Białorusią i Ukrainą w maty przejazdowe nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym.

Więcej informacji oraz materiałów można znaleźć na stronach internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.