Rada Gminy Kołbaskowo w dniu 8 czerwca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kołbaskowo dla uczniów szczególnie zdolnych. Zgodnie z podjętą uchwałą istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo - Małgorzata Schwarz 27 lutego 2015 roku uhonorowała stypendiami kilkunastu uczniów w Gimnazjum w Przecławiu. Stypendia zostały przyznane na wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Przecławiu za bardzo dobre wyniki osiągnięte w wielu zawodach sportowych, między innymi za zajęcie IV miejsca w Gimnazjadzie Wojewódzkiej.

 

Czytaj więcej...

1 czerwca 2015 roku odbędzie się kolejna, XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, który zbiera się co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Posiedzenie odbywa się w Sali Posiedzeń Sejmu RP i kończy przyjęciem wypracowanej uchwały SDiM. Do projektu mogą zgłaszać się dwuosobowe zespoły z wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji podajemy dzięki uprzejmości współorganizatorów z Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Czytaj więcej...

11 lutego 2015 r.  w Szkole Podstawowej w Będargowie odbył się IV finał Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „W labiryncie ortografii”, którego organizatorem były polonistki – Beata Wojewoda i Małgorzata Osiewicz-Warlikowska. Konkurs  skierowany był do uczniów klas IV-VI a jego honorowym patronem (jak co roku) została pani Małgorzata Schwarz – Wójt Gminy Kołbaskowo. Finał był poprzedzony dwoma szkolnymi etapami – najpierw odbył się etap klasowy, potem etap szkolny, który wyłonił po jednym najlepszym zawodniku w kategorii klas IV, V, VI. Do finału zakwalifikowało się 18 najlepszych uczniów z poszczególnych szkół z: Bezrzecza, Mierzyna, Dołuj, Kołbaskowa, Przecławia i Będargowa.

 

Czytaj więcej...


informacjaSerdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach przygotowanych przez placówki edukacyjne w naszej gminie w czasie FERII ZIMOWYCH 2015. Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć w poszczególnych placówkach.

Czytaj więcej...


informacjaFirma LEAF CREATIVE Karolina Podsiedlik na podstawie zawartej z WUP w Szczecinie umowy nr WUP/438/2014, zobowiązała się do stworzenia e-broszury oraz kampanii reklamowej promującej nową inicjatywę, jaką są Gwarancje dla młodzieży. Przedstawiamy broszurę (w załączeniu).

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na kiermasz świąteczny w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie - 6 grudnia 2014

Czytaj więcej...


informacja

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim ma przyjemność poinformować o trwającej rekrutacji do drugiej części projektu pn. „Pomaga nam nauka”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Czytaj więcej...

W piątek 7 listopada 2014 r. w ramach wizyty studyjnej, Gminę Kołbaskowo odwiedziła grupa 30 osób z Austrii i Węgier reprezentujących euroregiony i węgierski Uniwersytet Sopron. Wizyta dotyczyła kształcenia językowego w obszarze transgranicznym. Przykładem dobrych praktyk była dla naszych gości Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Przecławiu.

Czytaj więcej...

UWAGA! Z przyczyn niezależnych III Kołbaskowskie Spotkania Historyczne
nie odbędą się 6 listopada 2014 r. Przepraszamy!

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy. W okresie wiosenno-letnim chcemy zastanowić się nad wpływem bajek, powiastek, legend na nasze życie. Ciekawi nas: jaki ślad w naszym życiu pozostawiają bohaterowie dziecinnych lat? Na kim się wzorowaliśmy, kogo kochaliśmy, a kim nas straszono? Co z tego zostało nam we wspomnieniach.

Czytaj więcej...

Od 1 września 2014 roku uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” składający się z czterech części: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej . Podręcznik dostarczany będzie  przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej do wszystkich szkół i będzie własnością szkoły. Będzie wypożyczany uczniom.

Czytaj więcej...

Gmina Kołbaskowo zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu (lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice).

Czytaj więcej...