Celem tegorocznej konferencji jest uświadomienie nauczycielom klas wczesnoszkolnych i przedszkolnych, że jakość prowadzonej przez nich edukacji zależy w głównej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce - najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.


Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:
- jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu,
- jak wzbogacić swój warsztat i sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batti Strauss,
- jak uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego,
- jak połączyć naukę matematyki z przedmiotami artystycznymii edukacją żywieniową,
- jak pobudzać naturalną ciekawość świata wśród najmłodszych,
- jak radzić sobie z problemami wychowawczymi i stosować techniki aktywnego wyciszania grupy,
- jak wykorzystywać nowe technologie w dydaktyce,
- jak dbać o prawidłową dietę i przeciwdziałać otyłości wśród dzieci,
- jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.wzmacniacznauczanki.pl oraz w udostępnionym dokumencie
Organizator spotkania: Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej