informacja

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Czytaj więcej...


informacja

Zachęcamy do składania wniosków na realizację warsztatów aktywizacyjnych. Będzie to już szósta edycja tzw. "mini grantów".

TERMINY:
składanie wniosków: od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r.
realizacja: od 23 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Więcej informacji: http://www.lgd.wdobrej.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312:2015-10-08-13-59-47&catid=5:aktualnosci

informacjaPrzegląd aktualności dotyczących organizacji pozarządowych - październik 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Czytaj więcej...


informacja

Przedstawiamy terminarz I ligii kobiet XXII SALPS-ESPOL LIGA 2015/16 I runda


informacja

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Czytaj więcej...


informacjaDo 10 września trwa nabór wniosków w konkursie Fundacji BGK - do wygrania dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

Czytaj więcej...


informacjaUprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” organizuje spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń Gminy jak i jej celów. Konsultacje mają na celu wsparcie przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...


informacjaWzorem ubiegłych lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego przygotowują spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Czytaj więcej...

Wielokrotnie pojawiające się zapytania dotyczące kwestii braku dofinansowania Ludowego Klubu Sportowego Victoria 95 Przecław przez Gminę Kołbaskowo, dają podstawę do publicznego zajęcia stanowiska w tej sprawie. W wyniku zewnętrznej kontroli stwierdzono niezgodne z umową wydatkowanie przez Klub funduszy publicznych.

Czytaj więcej...

 

Gmina Kołbaskowo przyjmuje standardy współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi przygotowane w ramach realizacji projektu "DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" jako obowiązujące standardy we wzajemnej współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...