WÓJT GMINY KOŁBASKOWO  OGŁASZA KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Czytaj więcej...

informacja

Powiat Policki oraz Gmina Police serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego na bezpłatne szkolenie w zakresie zmian w regulacjach prawnych dotyczących współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (m.in. nowe wzory ofert, umów i sprawozdań realizacji zadania publicznego w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert oraz uproszczone wzory ofert i umów dla trybu bezkonkursowego, tzw. „małych grantów”).

Czytaj więcej...


informacjaTrwa trzeci, ostatni rok realizacji projektu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina pn. „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”.

Czytaj więcej...


informacjaW zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

Czytaj więcej...


informacja1% to nasz mały gest, który innym może dać wiele możliwości. Oto organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015*

Czytaj więcej...


informacjaChcesz pobudzić twórcze myślenie? Obudzić w sobie geniusza? Łączyć, przekształcać, okrywać i tworzyć na nowo? Ten warsztat jest dla Ciebie. W dniach 1-7 grudnia br. w ramach organizacji Przystanku Wolontariat Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie zaprasza na Trening Kreatywności, który odbędzie się w Szczecinie i Koszalinie.

Czytaj więcej...


informacja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na kolejne w tym roku spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 – priorytet 2.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowym i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo do zapoznania się z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Czytaj więcej...


informacjaPracownia Pozarządowa rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH  szkoleń i warsztatów dla NGO z terenu woj. zachodniopomorskiego.
Ich  celem będzie wzmocnienie potencjału organizacji w codziennej działalności i zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia ofert na konkurs Programu FIO 2016.

Czytaj więcej...