W poniedziałek 17 lutego 2014 r. wręczone zostały przez p. Wójt Małgorzatę Schwarz nagrody dla laureatów konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy.

Czytaj więcej...

W naszej gminie zameldowanych jest obecnie ponad 10 tysięcy osób. Jednak szacujemy, że rzeczywista liczba mieszkańców sięgać może 15 tysięcy. Osoby, które tutaj mieszkają często zameldowane są w innych miejscowościach, np. w Szczecinie. Serdecznie zachęcam wszystkich, którzy nie są zameldowani na terenie gminy Kołbaskowo do wzięcia udziału w organizowanej przez nas akcji „Twoje podatki wrócą do Ciebie”.

Czytaj więcej...

W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie zwrócić Państwa uwagę na inną grupę wypadków, w większości tragicznych w skutkach, jakimi są pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn. Są one przyczynami ponad 12 proc. wszystkich wypadków zgłaszanych do Kasy.

Czytaj więcej...


V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołbaskowo

Czytaj więcej...

informacjaNajbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 06.03.2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8

Czytaj więcej...

 

Gmina Kołbaskowo wynajmie nośnik reklamy wielkoformatowej, dwustronny  o wymiarach 3m x 6m. Stelaż pod reklamę usytułowany jest na przejściu granicznym w Rosówku, przy drodze krajowej nr 13 Szczecin – Kołbaskowo – Berlin. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Kołbaskowo oraz powstaje budynek mieszkań socjalnych.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez gminę Kołbaskowo.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny pt. „Udane ferie, to bezpieczne ferie”w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” 2014, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych, do udziału w konkursie plastycznym, propagującym bezpieczne zachowania w trakcie ferii zimowych oraz promującym  aktywność fizyczną i zasady racjonalnego odżywiania. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Szczegóły w załączonym pliku.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w 2014 r - prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy z zakresu realizacji zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej...


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w roku 2014. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej...