Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powstała jako jawna prezentacja popularyzująca rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Czytaj więcej...

„Niebo bez tajemnic” Dzień 5 czerwca 2013 roku otworzył nowy rozdział historii Publicznego Gimnazjum w Przecławiu. Uroczyste otwarcie obserwatorium astronomicznego stało się świętem wszystkich tych, którym obserwowanie nieba dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń.

Czytaj więcej...

Starosta Policki odpowiada na petycję w sprawie poprawy stanu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o trwającym konkursie “Sołtys roku 2013”. Kandydaturę sołtysa należy zgłosić do dnia 7 czerwca do godziny 10.00. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Czytaj więcej...

Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 06.06.2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8

W dniu 23 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Będargowie odbyła się IX już edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że na sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 roku uchwała zostały zmienione zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmieniono wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czytaj więcej...

W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców osiedli w Przecławiu i Warzymicach, a także ich zarządców o przekazywanie straży gminnej informacji o pojazdach, które mogą spełniać kryteria opisane w art.50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podejmowane przez nas działania mają na celu usunięcie takich pojazdów z dróg wewnętrznych, które są uciążliwe z powodu długotrwałego parkowania.

Czytaj więcej...

Informacja o doraźnej zmianie funkcjonowania Straży Gminnej w dniu 24 maja 2013.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, iż w dniu 24 maja 2013 roku Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14:30.

Czytaj więcej...

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie sprzątania przystanków i likwidacji dzikich wysypisk.

Czytaj więcej...

Nowootwarta świetlica wiejska w Moczyłach gościła 14 maja 2013 r. polsko-niemiecką grupę roboczą pod nazwą Transgraniczny Plan Działania. Celem spotkania była prezentacja propozycji projektów, o które polscy i niemieccy partnerzy zabiegać będą w nowej unijnej perspektywie finansowej.

Czytaj więcej...

LGD Dobre Gminy ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie na działania aktywizacyjne dla Stowarzyszeń, Sołectw i Grup nieformalnych reprezentowanych przez mieszkańców terenu objętego działalnością LGD.

Czytaj więcej...

Nowe zasady odbioru śmieci już w tym roku. Informacje.

Czytaj więcej...