Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Od 1 września 2014 roku uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” składający się z czterech części: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej . Podręcznik dostarczany będzie  przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej do wszystkich szkół i będzie własnością szkoły. Będzie wypożyczany uczniom.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kołbaskowo w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2014 (grupa A - powierzenie zadania). W załaczeniu szczegóły ogłoszenia oraz wzór oferty.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kołbaskowo” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

Czytaj więcej...

W związku z uczczeniem 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe o godz. 17.00 w dniu 1 sierpnia bieżącego roku.

Czytaj więcej...

informacjaInformacja w sprawie badań ph gleby przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Czytaj więcej...

Gmina Kołbaskowo zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu (lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice).

Czytaj więcej...

informacjaInformacje dotyczące rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „ Wyprawka szkolna”

Czytaj więcej...

Dnia 15 maja w oddziale Banku Pekao SA przy ulicy Smolańskiej 4 odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w czasie ferii zimowych projektu ogólnopolskiego „Na własne konto” mającego na celu zapoznawanie młodzieży z podstawowymi zagadnieniami ekonomii i przedsiębiorczości, a także obycie z takimi instytucjami, jak bank czy urząd, w którym wielu dorosłych czuje się zagubionych, nie mówiąc już o gimnazjalistach.

Czytaj więcej...

W dniach 4 – 6 czerwca 2014 r. czterej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przecławiu wraz z opiekunem, Panią Agnieszką Milczarską wyruszyła do Warszawy na finał ogólnopolskiego projektu „Na Własne Konto”.

Czytaj więcej...

informacjaOd poniedziałku 30 czerwca do 29 sierpnia 2014 roku Centrum Kształcenia w Przecławiu będzie otwarte w następujących godzinach:

    Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek-  Godz. 9:00 – 12:00
    Środa - godz. 17:00 – 20:00

W trakcie wakacji planowany jest turniej dla dzieci z terenu gminy Kołbaskowo. Szczegóły już niedługo.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne  oraz inne odpady z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo, z przeznaczeniem do utylizacji lub odzysku.

Czytaj więcej...

Z dniem 01.07.2014 roku Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) znajdujący się w Przecławiu na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków zostaje przeniesiony do Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Smolęcinie na terenie byłego składowiska odpadów.

Czytaj więcej...

Konkurs pozwala zapoznać się z bajkami, legendami innych kultur. Zaangażowanie w konkurs osób ze wszystkich kategorii wiekowych pozwala na spojrzenie na temat z perspektywy. Daje możliwość integracji wszystkich środowisk od biznesu po kulturę, naukę i sport.

Czytaj więcej...