Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie z dnia 23 października 2014 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kołbaskowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.

Szanowni Państwo,   
w obliczu dynamiki zmieniających się przepisów związanych z ochroną środowiska, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Projekcie „Proekologicznie znaczy logicznie – szkolenia dla MMŚP z województwa zachodniopomorskiego”, jako odpowiedź na wyzwania stawiane przedsiębiorcom w aspekcie zarządzania środowiskowego.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kołbaskowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły w załączonym pliku PDF.

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że objęła honorowym patronatem inicjatywę bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Kołbaskowo i od dnia 06 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie, prawnik Anna Skrzypczak – Aszkiłowicz  będzie udzielała bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom naszej gminy.

Czytaj więcej...

Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20-go października 2014, w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kołbaskowo zarządzonych na dzień 16-go listopada 2014 roku. Szczegółowa informacja w załączeniu.

Wniosek Wójta Gminy Kołbaskowo realizując założenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawieraących azbest na terenie gminy Kołbaskowo" ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8-go października 2014 w sprawie kandydatur zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 6.

Czytaj więcej...

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Kołbaskowo w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...

Dance Factory - Hip hop - nauka tańca  dla dzieci i młodzieży. Od 3-go października.

Czytaj więcej...

Opłakany stan niektórych dróg w Gminie Kołbaskowo stale budzi oburzenie mieszkańców. W celach informacyjnych przedstawiamy zatem mapkę dróg w Gminie z podziałem na zarządców odpowiadających za stan i jakość nawierzchni. Z uwagi, iż odcinek Ustowo -  Siadło Górne jest szczególnie kłopotliwy dla mieszkańców, przekazujemy informację o podjętych działaniach - kolejnych próbach pozyskania dofinansowania przez Panią Wójt dofinansowania modernizacji w.w.
drogi powiatowej.

Czytaj więcej...

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołbaskowie z uwzględnieniem pełnionych funkcji oraz komunikat w sprawie listy kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatur na Wójta.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Wykaz Nr 5/2014 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24.09.2014). Wykaz będzie wywieszony przez 21 dni, tj od 24.09.2014 do 15.10.2014r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 95 10 wew. 47.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie zaprasza już po raz czwarty do udziału w ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol” w dniach 22-27.09.2014r.

Czytaj więcej...