W tak szczególnym Dniu, wiedząc o tym jak wiele znaczycie w naszym życiu, życzymy Wam, byście miały chwile dla siebie, w których w ciszy odnajdziecie swoje marzenia, odnajdziecie również w bliskich Wam osobach siłę, miłość i piękno, a w otaczającym Was świecie radości istnienia.

Życzą
Wójt Gminy Kołbaskowo    Małgorzata Schwarz  
Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo   Ryszard Wierzbicki

 

Czytaj więcej...

informacja
W dniach 13-17,  21-23  i 28-30 marca b.r. na terenie Gminy Kołbaskowo, odbędzie się akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady.

Czytaj więcej...


Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę produktów spożywczych na potrzeby realizacji  projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 kompletów produktów spożywczych dla Uczestników projektu.--- AKTUALIZACJA -  Przedłużony termin złożenia oferty do 17.03.2014 r ---

Czytaj więcej...


Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów plastycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”.  Tematem przewodnim wszystkich warsztatów powinno być kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców gminy Kołbaskowo.--- AKTUALIZACJA -  Przedłużony termin złożenia oferty do 17.03.2014 r ---

Czytaj więcej...


Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”. Celem warsztatów jest nauka i promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...


Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z dorosłymi, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, którenie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 

Czytaj więcej...


Gmina Kołbaskowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat, w ramach projektu „Akcja zdrowa populacja – cykl warsztatów pn. Zdrowo jem-zdrowo żyję” oraz impreza promocyjna produktów lokalnych”, który jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które  nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.  

Czytaj więcej...

Zaplanowana na dzień 13 lutego akcja Szkolnego Koła Wolontariatu przyniosła przekraczające oczekiwania rezultaty. Stało się to dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli: pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, rodzin uczennic na rzecz, których organizowaliśmy akcję, Szkolnego Koła Caritas, uczniów, nauczycieli i pracowników naszego gimnazjum oraz wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu.

Czytaj więcej...

informacjaInformacje na temat aktywności sportowych w trakcie ferii w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Czytaj więcej...

 

W poniedziałek 17 lutego 2014 r. wręczone zostały przez p. Wójt Małgorzatę Schwarz nagrody dla laureatów konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy.

Czytaj więcej...

W naszej gminie zameldowanych jest obecnie ponad 10 tysięcy osób. Jednak szacujemy, że rzeczywista liczba mieszkańców sięgać może 15 tysięcy. Osoby, które tutaj mieszkają często zameldowane są w innych miejscowościach, np. w Szczecinie. Serdecznie zachęcam wszystkich, którzy nie są zameldowani na terenie gminy Kołbaskowo do wzięcia udziału w organizowanej przez nas akcji „Twoje podatki wrócą do Ciebie”.

Czytaj więcej...

W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie zwrócić Państwa uwagę na inną grupę wypadków, w większości tragicznych w skutkach, jakimi są pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn. Są one przyczynami ponad 12 proc. wszystkich wypadków zgłaszanych do Kasy.

Czytaj więcej...


V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołbaskowo

Czytaj więcej...

informacjaNajbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 06.03.2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8

Czytaj więcej...