Osoby nie posiadające kompostowników, a zobowiązane do zbierania odpadów biodegradowalnych w oddzielne worki, prosimy o zgłoszenie do SITA JANTRA tego faktu podając nazwisko i adres.

Czytaj więcej...

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi braku pojemników na wywóz odpadów, Urząd Gminy Kołbaskowo informuje, że do czasu otrzymania pojemników prosimy wystawiać odpady we własnych workach.

Czytaj więcej...

Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 04.07.2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8

 

Wójt Gminy Kołbaskowo przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Kołbaskowo.

 

Czytaj więcej...

Oddana przez Gminę Kołbaskowo do użytku zaledwie kilka miesięcy temu świetlica wiejska w Kurowie – gościła dziś ekipę TVP Szczecin. Obiekt ten postrzegany jest jako modelowa inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przecławiu serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na Dzień Comeniusa, który odbędzie się 26.06.2013 od 11:00 do 18:00 w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wynajmie pomieszczenia biurowe znajdujące się w Rosówku (budynek po Straży Granicznej na byłym przejściu granicznym). Pomieszczenia o łącznej powierzchni 105,7m2 wyposażone są we wszystkie media i zaplecze sanitarne, są wyremontowane, posiadają odrębne wejście. Obiekt jest monitorowany. Przed budynkiem znajduje się duży parking samochodowy.

Czytaj więcej...

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powstała jako jawna prezentacja popularyzująca rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Czytaj więcej...

„Niebo bez tajemnic” Dzień 5 czerwca 2013 roku otworzył nowy rozdział historii Publicznego Gimnazjum w Przecławiu. Uroczyste otwarcie obserwatorium astronomicznego stało się świętem wszystkich tych, którym obserwowanie nieba dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń.

Czytaj więcej...

Starosta Policki odpowiada na petycję w sprawie poprawy stanu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o trwającym konkursie “Sołtys roku 2013”. Kandydaturę sołtysa należy zgłosić do dnia 7 czerwca do godziny 10.00. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 18. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Czytaj więcej...

Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się w dniu 06.06.2013 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. Nr 8

W dniu 23 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Będargowie odbyła się IX już edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje, że na sesji Rady Gminy Kołbaskowo w dniu 20 maja 2013 roku uchwała zostały zmienione zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmieniono wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czytaj więcej...