Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)  w związku z uchwałą Nr XXI/259/2012  Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 października 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2466) w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienioną uchwałą Nr XXXV/435/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1330)  - podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej  komisji wyborczej.

Od 1 września 2014 roku uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” składający się z czterech części: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej . Podręcznik dostarczany będzie  przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej do wszystkich szkół i będzie własnością szkoły. Będzie wypożyczany uczniom.

Dnia 15 maja w oddziale Banku Pekao SA przy ulicy Smolańskiej 4 odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu w czasie ferii zimowych projektu ogólnopolskiego „Na własne konto” mającego na celu zapoznawanie młodzieży z podstawowymi zagadnieniami ekonomii i przedsiębiorczości, a także obycie z takimi instytucjami, jak bank czy urząd, w którym wielu dorosłych czuje się zagubionych, nie mówiąc już o gimnazjalistach.

informacjaOd poniedziałku 30 czerwca do 29 sierpnia 2014 roku Centrum Kształcenia w Przecławiu będzie otwarte w następujących godzinach:

    Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek-  Godz. 9:00 – 12:00
    Środa - godz. 17:00 – 20:00

W trakcie wakacji planowany jest turniej dla dzieci z terenu gminy Kołbaskowo. Szczegóły już niedługo.

Bądź na bieżąco