Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20-go października 2014, w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kołbaskowo zarządzonych na dzień 16-go listopada 2014 roku. Szczegółowa informacja w załączeniu.

Opłakany stan niektórych dróg w Gminie Kołbaskowo stale budzi oburzenie mieszkańców. W celach informacyjnych przedstawiamy zatem mapkę dróg w Gminie z podziałem na zarządców odpowiadających za stan i jakość nawierzchni. Z uwagi, iż odcinek Ustowo -  Siadło Górne jest szczególnie kłopotliwy dla mieszkańców, przekazujemy informację o podjętych działaniach - kolejnych próbach pozyskania dofinansowania przez Panią Wójt dofinansowania modernizacji w.w.
drogi powiatowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach uprzejmie informuje, że w dniach 6-17 października 2014 roku odbędzie się 29. edycja akcji Żółty Tydzień. Akcja ma na celu edukację na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i typu B oraz popularyzację szczepień ochronnych.

Wójt Gminy Kołbaskowo informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Wykaz Nr 5/2014 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 24.09.2014). Wykaz będzie wywieszony przez 21 dni, tj od 24.09.2014 do 15.10.2014r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 311 95 10 wew. 47.

Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy. W okresie wiosenno-letnim chcemy zastanowić się nad wpływem bajek, powiastek, legend na nasze życie. Ciekawi nas: jaki ślad w naszym życiu pozostawiają bohaterowie dziecinnych lat? Na kim się wzorowaliśmy, kogo kochaliśmy, a kim nas straszono? Co z tego zostało nam we wspomnieniach.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami)  w związku z uchwałą Nr XXI/259/2012  Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 października 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2466) w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienioną uchwałą Nr XXXV/435/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1330)  - podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej  komisji wyborczej.

Bądź na bieżąco